Chọn MENU

Điều khoản quy định

1. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả nội dung tại Website thuộc sở hữu của csivietnam.com cho phép Bạn xem, tải về và in nội dung khi:
 
- Sử dụng cho mục đích cá nhân, không sử dụng cho mục đích thương mại.
- Không sao chép, xuất bản hay sử dụng lại Nội dung.
- Không chỉnh sửa Nội dung.
- Trích dẫn nguồn từ Website theo đúng qui định.
Ngoại trừ việc cho phép như trên, bạn không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản csivietnam.com. Để yêu cầu sử dụng Nội dung, Bạn có thể liên hệ theo địa chỉ: csivietnam@gmail.com Nếu được chấp thuận, bạn phải bảo đảm là việc sử dụng nội dung Website của bạn không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ csivietnam.com
 
2. BẢO ĐẢM CUNG CẤP DỊCH VỤ
csivietnam.com và các nhân viên của csivietnam.com cố gắng trong mọi điều kiện và khả năng có thể để Website và Dịch vụ luôn được sẵn sàng, có thể sử dụng, không bị gián đoạn, đúng thời gian, chính xác, an toàn, không có lỗi hoặc virus cũng như chắc chắn về kết quả đạt được sau khi sử dụng Website, Dịch vụ.
 

3. THÔNG TIN LIÊN LẠC

csivietnam.com khuyến khích bạn liên hệ với Hotline Hỗ trợ khách csivietnam.com khi có nhu cầu hỗ trợ. Bạn có thể dùng công cụ ở mục Liên Hệ để gửi các yêu cầu cụ thể trong trường hợp các kênh liên hệ qua tổng đài hoặc điện thoại không khả dụng.
 
Thông tin tài khoản quản trị sau khi đăng ký thành công Cửa hàng, các thông báo tự động từ hệ thống, xác nhận đổi mật khẩu, quên mật khẩu được gửi đến bạn từ email của công ty chúng tôi. csivietnam.com không đảm bảo Dữ liệu cửa hàng của bạn được bảo mật nếu bạn gửi vào email khác email nêu trong điều khoản sử dụng này hoặc email cá nhân của Nhân viên, Cộng tác viên, Đại lý của csivietnam.com.
 
Chia sẻ