Chọn MENU

Trường liên cấp FPT sử dụng màn hình tương tác Bingo để giảng dạy

Màn hình tương tác Bingo tự hào khi là thiết bị chính trong các tiết học tại trường liên cấp FPT cơ sở Hà Nam, với nhiều công cụ hỗ trợ giảng dạy tuyệt vời màn hình tương tác Bingo chính là người bạn đồng hành đắc lực của giáo viên tại trường

Là trường liên cấp với các khối học từ cấp 1 trở lên, màn hình tương tác Bingo lại càng cho thấy mình là lựa chọn lý tưởng để dạy học, màn hình có thể tải các ứng dụng, cập nhật các giáo án phù hợp với từng cấp học

Chia sẻ