Chọn MENU

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WIFI MÁY CHIẾU ACER

Lưu ý: Cắm USB Wifi vào máy chiếu - Chọn đầu vào trên máy chiếu - Chọn Wireless Mirroing

I, Kết nối từ hệ điều hành IOS /ANDROID
  • IOS của Iphone: Vào tính năng phản chiếu hình ảnh/ Airplay - Chọn bật mạng wifi-sẽ xuất hiện wifi máy chiếu ACER( kích chọn) - Sau đó vào và chọn phản chiếu màn hình , chọn tên máy chiếu ACER, rồi phản chiếu lên.
  • Android: Vào tính năng phản chiếu màn hình/ Smart View - Sẽ hiện phát ra wifi máy chiếu ACER, bấm connect để kết nối
II.Kết nối từ WINDOW, MACBOOK
A.Kết nối Window
  • Với LAPTOP có Miracast ( chia sẻ hình ảnh) và Win 10/11… (Vẫn phải có kết nối với mạng wifi). Vào cài đặt - Phản chiếu hình ảnh- Cho phép phát- Phản chiếu màn hình- Trong mục Wifi sẽ xuất hiện tên wifi máy chiếu ACER - Kích vào và chọn trình chiếu
  • Với LAPTOP không có Miracast, thì sẽ kết nối bằng Bluetooth ( Win7,Win8,Win10,Win11) không cần phải có mạng internet, từ Laptop vào phần Setting - Chọn Device- Bluetooth or other devices-Add Bluetooth or other device –Wireless display or dock ( Wireless monitor,TVs or PCS that use miracast or wireless dock ) khi đó tên wifi máy chiếu ACER sẽ hiện ra, kích chọn và trình chiếu. Nếu muốn trình chiếu online thì phải kết nối mạng internet (chiếu video, ảnh,..)
B.Kết nối từ MACBOOK (Vẫn phải có kết nối với mạng wifi)
  • Vào cài đặt - Airplay- Bật Airplay ( cho phép phát) - Phản chiếu màn hình - Trong mục Wifi sẽ xuất hiện tên wifi máy chiếu ACER -Kích vào và chọn trình chiếu
 
Chia sẻ