CSI VIET NAM, hội thảo, Video Conferencing POLYCOM, Thiết Bị Trình Chiếu: Máy chiếu, Màn chiếu, Bóng đèn máy chiếu, bút trình chiếu, khung treo may chiếu
logo
 • MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC BINGO
 • MÁY CHIẾU
 • PK TRÌNH CHIẾU
 • MÀN HÌNH LG
 • MÁY ẢNH, MÁY QUAY
 • MÁY HỦY - ĐẾM TIỀN
 • Sản phẩm / hội thảo / Video Conferencing POLYCOM

  Polycom® HDX 7000™ Series
  234,000,000 VND
  (Còn hàng)

  HDX 7000-720: HDX 7000 HD codec, EagleEye HD camera, HDX mic array, P+C, PPCIP, 2nd monitor, Eng rmt. Cables: 2 component video (DVI-RCA), audio (RCA-RCA), LAN, U/E/A pwr. PAL (Maintenance Contract Required)
  Polycom® HDX 6000™ Series
  121,000,000 VND
  (Còn hàng)

   HDX 6000 View codec, EagleEye View with internal microphones and 3m cable, English Remote, Cable bundle (6' HDMI, 12' LAN), Power Cords: 2.5m UK, 2.5 Eur, 2.5m Aus, P+C, PPCIP, PAL (Maintenance Contract Required)
  Polycom® HDX 7000™ Series
  298,000,000 VND
  (Còn hàng)

  HDX 7000-1080: HDX 7000 HD codec, EagleEye 1080 camera&license, HDX mic array, P+C, PPCIP, 2nd monitor, Eng rmt. Cables: 2 component video (DVI-RCA), audio (RCA-RCA), LAN, U/E/A pwr. PAL (Maintenance Contract Required)
  Polycom® HDX 8000™ Series
  370,000,000 VND
  (Còn hàng)

  HDX 8000-720: HDX 8000 HD codec, EagleEye HD camera, HDX mic array, P+C, PPCIP, PoC, Eng rmt. Cables: 2 component video (DVI-RCA), audio (RCA-RCA), LAN, UK,EUR,AUS pwr. PAL (Maintenance Contract Required)
  Polycom® HDX 8000™ Series
  434,000,000 VND
  (Còn hàng)

  HDX 8000-1080: HDX 8000 HD codec, EagleEye 1080 camera&license, HDX mic array, P+C, PPCIP, PoC, Eng rmt. Cables: 2 component video (DVI-RCA), audio (RCA-RCA), LAN, UK,EUR,AUS pwr. PAL (Maintenance Contract Required)
  Polycom® HDX 9000™ Series
  532,000,000 VND
  (Còn hàng)

  - HDX 9000-720 HDX 9000 HD codec w/ mounting ears,
  11*Phoenix connectors, P+C, PPCIP, PoC. Eng rmt. NA pwr. NTSC
  (Maintenance Contract Required)
  Polycom® HDX 9000™ Series
  575,000,000 VND
  (Còn hàng)

  HDX 9000-1080: HDX 9000 HD codec w/ mounting ears, 11*Phoenix connectors, P+C, PPCIP, PoC,1080 license. Eng rmt. NA pwr. NTSC (Maintenance Contract Required)
  Polycom® HDX 4002
  232,000,000 VND
  (Còn hàng)

  HDX 4002 Executive Desktop System, HD codec, 20" Widescreen Display, NA power cord, Included cables: VGA, DVI, 3.5 mm stereo, POTS, and LAN;Country codes 2 and 54 (Maintenance Contract Required)

  Tổng số: 9 sản phẩm - Đang xem trang 1 của 2 trang Trang trước      Trang sau >>