CSI VIET NAM, PK trình chiếu, Bóng đèn máy chiếu, Thiết Bị Trình Chiếu: Máy chiếu, Màn chiếu, Bóng đèn máy chiếu, bút trình chiếu, khung treo may chiếu
logo
 • MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC BINGO
 • MÁY CHIẾU
 • PK TRÌNH CHIẾU
 • MÀN HÌNH LG
 • MÁY ẢNH, MÁY QUAY
 • MÁY HỦY - ĐẾM TIỀN
 • Sản phẩm / PK trình chiếu / Bóng đèn máy chiếu

  Share |
  SONY LMP - E191

  (Xem hình lớn)
  - Mã SP: SONY LMP - E191
  - Giá bán: 7,000,000 VND

  Lamp E191 for :
  VPL-ES7, EX7, EX70 SONY Projector

  - Light: 2.000 ANSI Lumens , 190W UHP lamp

  Share |

  Sản phẩm khác cùng loại:

  SONY LMP – E211
  8,000,000 VND
  (Còn hàng)

  Bóng đèn máy chiếu Lamp E211 for:
  SONY VPL–EX100, VPL–EX120, VPL–EX145, VPL–EX175
  Light: 2300-3600 ANSI Lumens, 210W UHP lamp

  SONY LMP- E210
  8,700,000 VND
  (Còn hàng)

  Bóng đèn máy chiếu Lamp E210 for:
  SONY VPL–EX130
  Light: 3000 ANSI Lumens, 210W UHP lamp

  SONY LMP- E190
  6,800,000 VND
  (Còn hàng)

  Bóng đèn máy chiếu Sony Lamp E190 for :
  SONY VPL–ES5, VPL–EX5, VPL–EX50, VPL–EW5
  Light: 2000-2500 ANSI Lumens, 190W UHP lamp

  SONY LMP - E180
  7,000,000 VND
  (Còn hàng)

  Lamp E180 for :
  VPL–ES1 ; VPL–CS7 ; VPL-DS100 Projector
  Light: 1.500 ANSI Lumens (up to 1800 ANSI lumens
  brightness for VPL- CS7 ), 185W UHP lamp

  SONY LMP - C161
  9,500,000 VND
  (Còn hàng)

  Bóng đèn máy chiếu Lamp C161 for:
  VPL-CX70 ; VPL-CX75; VPL-CX76  SONYProjector
  Light: 2000-2500 ANSI Lumens,135-165W UHP lamp

  SONY LMP- C162
  7,800,000 VND
  (Còn hàng)

  Bóng đèn máy chiếu Lamp C162 for:
  VPL-ES3, EX3 va VPL-ES4, EX4
    va VPL – CS20, CX20  SONY
  Light: 2000-2500 ANSI Lumens,135-165W UHP lamp

  SONY LMP- C163
  9,500,000 VND
  (Còn hàng)

  Bóng đèn máy chiếu Lamp C163 for:
  VPL – CS21, CX21  SONY Projector
  Light: 2000-2500 ANSI Lumens,135-165W UHP lamp

  SONY LMP - C121
  7,500,000 VND
  (Còn hàng)

  Bóng đèn máy chiếu Lamp C121 for:
  VPL–CX2 ; VPL-CX3 ;VPL–CS3 ;
  VPL–CS4 ; VPL-CX4 SONY Projector
  Light: 700-750-900-1000 ANSI Lumens, 120W UHP

  SONY LMP - C150
  8,500,000 VND
  (Còn hàng)

  Bóng đèn máy chiếu Lamp C150 for:
  VPL-EX1 ; VPL–CS5 ; VPL-CS6 ;
  VPL-CX5 ; VPL-CX6 SONY Projector
  Light: 1.800 ANSI Lumens (up to 2000 ANSI lumens brightness ),  165W UHP lamp

  SONY LMP - C160
  7,000,000 VND
  (Còn hàng)

  Bóng đèn máy chiếu Lamp C160 for VPL–CX11  SONY Projector
  Light: 1.500 ANSI Lumens, 160W UHP lamp
  SONY LMP-C200
  9,500,000 VND
  (Còn hàng)

  Bóng đèn máy chiếu Lamp C200 for:
  VPL–CX100,CX120,CX150,CX125,CX155 SONY
  Light: 2500-3500 ANSI Lumens, 200W UHP lamp

  SONY LMP - C190
  9,300,000 VND
  (Còn hàng)

  Bóng đèn máy chiếu Lamp C190 for:
  VPL-CX80 ; VPL-CX85; VPL-CX86, CX63, CX61 SONY Projector
  Light: 3000 ANSI Lumens, 190/150W UHP lamp

  SONY LMP-P202
  10,000,000 VND
  (Còn hàng)

  Bóng đèn máy chiếu Lamp P202 for :
  VPL-PS10 ; VPL-PX10 ;VPL -PX11 ; VPL-PX15
   SONY Projector
  Light :  2.000 ANSI Lumens, 200 W UHP lamp

  SONY LMP-F272
  11,500,000 VND
  (Còn hàng)

  Bóng đèn máy chiếu Lamp F272 for:
  VPL–FX35 Projector
  Light :  5000 ANSI Lumens ,275 W UHP lamp

  SONY LMP-F271
  26,500,000 VND
  (Còn hàng)

  Bóng đèn máy chiếu Lamp F272 for:
  VPL–FH300 ; FW300 Projector

  Light :  7000 ANSI Lumens ,2*275 W UHP lamp

  SONY LMP-F230
  11,500,000 VND
  (Còn hàng)

  Bóng đèn máy chiếu Lamp F230 for:
  VPL–FX30 Projector
  Light :  4200 ANSI Lumens ,230 W UHP lamp

  SONY LMP- F300
  15,000,000 VND
  (Còn hàng)

  Bóng đèn máy chiếu Lamp F300 for:
  VPL –FX51, FX52 Projector

  Light : 5200-6000 ANSI Lumens , 300 W UHP lamp

  SONY LMP-F270
  13,000,000 VND
  (Còn hàng)

  Bóng đèn máy chiếu Lamp F270 for:
  VPL–FX40 ; VPL-FE40 Projector

  Light :  4000 ANSI Lumens ,275 W UHP lamp

  SONY LMP-P260
  9,800,000 VND
  (Còn hàng)

  Bóng đèn máy chiếu Lamp P260 for:
  VPL–PX35 ; VPL-PX40 Projector

  Light :  3500 ANSI Lumens ,265 W UHP lamp