CSI VIET NAM, PK trình chiếu, Bóng đèn máy chiếu, Thiết Bị Trình Chiếu: Máy chiếu, Màn chiếu, Bóng đèn máy chiếu, bút trình chiếu, khung treo may chiếu
logo
 • MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC BINGO
 • MÁY CHIẾU
 • PK TRÌNH CHIẾU
 • MÀN HÌNH LG
 • MÁY ẢNH, MÁY QUAY
 • MÁY HỦY - ĐẾM TIỀN
 • Sản phẩm / PK trình chiếu / Bóng đèn máy chiếu

  SONY LMP – E211
  8,000,000 VND
  (Còn hàng)

  Bóng đèn máy chiếu Lamp E211 for:
  SONY VPL–EX100, VPL–EX120, VPL–EX145, VPL–EX175
  Light: 2300-3600 ANSI Lumens, 210W UHP lamp

  SONY LMP- E210
  8,700,000 VND
  (Còn hàng)

  Bóng đèn máy chiếu Lamp E210 for:
  SONY VPL–EX130
  Light: 3000 ANSI Lumens, 210W UHP lamp

  SONY LMP- E190
  6,800,000 VND
  (Còn hàng)

  Bóng đèn máy chiếu Sony Lamp E190 for :
  SONY VPL–ES5, VPL–EX5, VPL–EX50, VPL–EW5
  Light: 2000-2500 ANSI Lumens, 190W UHP lamp

  SONY LMP - E180
  7,000,000 VND
  (Còn hàng)

  Lamp E180 for :
  VPL–ES1 ; VPL–CS7 ; VPL-DS100 Projector
  Light: 1.500 ANSI Lumens (up to 1800 ANSI lumens
  brightness for VPL- CS7 ), 185W UHP lamp

  SONY LMP - E191
  7,000,000 VND
  (Còn hàng)

  Lamp E191 for :
  VPL-ES7, EX7, EX70 SONY Projector

  - Light: 2.000 ANSI Lumens , 190W UHP lamp

  SONY LMP - C161
  9,500,000 VND
  (Còn hàng)

  Bóng đèn máy chiếu Lamp C161 for:
  VPL-CX70 ; VPL-CX75; VPL-CX76  SONYProjector
  Light: 2000-2500 ANSI Lumens,135-165W UHP lamp

  SONY LMP- C162
  7,800,000 VND
  (Còn hàng)

  Bóng đèn máy chiếu Lamp C162 for:
  VPL-ES3, EX3 va VPL-ES4, EX4
    va VPL – CS20, CX20  SONY
  Light: 2000-2500 ANSI Lumens,135-165W UHP lamp

  SONY LMP- C163
  9,500,000 VND
  (Còn hàng)

  Bóng đèn máy chiếu Lamp C163 for:
  VPL – CS21, CX21  SONY Projector
  Light: 2000-2500 ANSI Lumens,135-165W UHP lamp


  Tổng số: 20 sản phẩm - Đang xem trang 1 của 3 trang Trang trước      Trang sau >>