CSI VIET NAM, PK trình chiếu, Màn chiếu Prima - Dalite, Thiết Bị Trình Chiếu: Máy chiếu, Màn chiếu, Bóng đèn máy chiếu, bút trình chiếu, khung treo may chiếu
logo
 • MÁY CHIẾU
 • PK TRÌNH CHIẾU
 • TƯƠNG TÁC
 • MÁY ẢNH - MÁY QUAY
 • MÁY HỦY - ĐẾM TIỀN
 • HỘI THẢO
 • Sản phẩm / PK trình chiếu / Màn chiếu Prima - Dalite

  Share |
  Màn chiếu treo tường 100"

  (Xem hình lớn)
  - Mã SP: Màn treo tường 100"
  - Giá bán: 1,100,000 VND

  Kích thước 100" (70"x70") (1,8m x 1,8m)
  Hãng màn chiếu DALITE  của Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc
  Màn được làm bằng vải và sợi tổng hợp, pha sợi thuỷ tinh dẫn đến bắt sang cao có thể lau sạch được khi bị bẩn

  Share |

  Sản phẩm khác cùng loại:

  Màn 3 chân 100"
  1,600,000 VND
  (Còn hàng)

  Kích thước 100" (70"x70") (1,8m x 1,8m)
  Hãng màn chiếu DALITE  của Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc
  Màn được làm bằng vải và sợi tổng hợp, pha sợi thuỷ tinh dẫn đến bắt sang cao có thể lau sạch được khi bị bẩn
  Màn chiếu điện 100"
  3,500,000 VND
  (Còn hàng)

    * Kích thước  100" ( 70" x 70") ( 1,8m x 1,8m) 
  Hãng màn chiếu DALITE của Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc
  Màn được làm bằng vải và sợi tổng hợp, pha sợi thuỷ tinh dẫn đến bắt sang cao có thể lau sạch được khi bị bẩn
  Motor màn điện là lọai chuyên dụng  làm giảm tiếng ồn khi vận hành
  Màn treo tường 120"
  2,100,000 VND
  (Còn hàng)

  Kích thước 120" ( 84"x84") (2,2m x 2,2m)
  Hãng màn chiếu  DALITE  của Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc
  Màn được làm bằng vải và sợi tổng hợp, pha sợi thuỷ tinh dẫn đến bắt sang cao có thể lau sạch được khi bị bẩn


  Màn 3 chân 120"
  2,300,000 VND
  (Còn hàng)

  Kích thước 120" (84"X84") (2,2m x 2,2m)
  Hãng màn chiếu DALITE  của Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc
  Màn được làm bằng vải và sợi tổng hợp, pha sợi thuỷ tinh dẫn đến bắt sang cao có thể lau sạch được khi bị bẩn
  Màn chiếu điện 120"
  3,500,000 VND
  (Còn hàng)

  * Kích thước 120" (84"x84") (2,2m x 2,2m)
  Hãng màn chiếu DALITE  của Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc
  Màn được làm bằng vải và sợi tổng hợp, pha sợi thuỷ tinh dẫn đến bắt sang cao có thể lau sạch được khi bị bẩn
  Motor màn điện là lọai chuyên dụng  làm giảm tiếng ồn khi vận hành

  Màn 3 chân 135"
  2,900,000 VND
  (Còn hàng)

  Kích thước 135" (96"x96") (2,4m x 2,4m)
  Hãng màn chiếu DALITE  của Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc
  Màn được làm bằng vải và sợi tổng hợp, pha sợi thuỷ tinh dẫn đến bắt sang cao có thể lau sạch được khi bị bẩn
  Màn chiếu điện 135"
  5,500,000 VND
  (Còn hàng)

   * Kích thước 135" (96"x96") (2,4m x 2,4m)
  Hãng màn chiếu DALITE  của Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc
  Màn được làm bằng vải và sợi tổng hợp, pha sợi thuỷ tinh dẫn đến bắt sang cao có thể lau sạch được khi bị bẩn
  Motor màn điện là lọai chuyên dụng  làm giảm tiếng ồn khi vận hành
  Màn treo tường 84"
  900,000 VND
  (Còn hàng)

  Kích thước 84" (60"x60") (1,5m x 1,5m)
  Hãng màn chiếu  DALITE  của Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc
  Màn được làm bằng vải và sợi tổng hợp, pha sợi thuỷ tinh dẫn đến bắt sang cao có thể lau sạch được khi bị bẩn

  Màn treo tường 135"
  2,500,000 VND
  (Còn hàng)

  Kích thước 135" (96"x96") (2,4m x 2,4m)
  Hãng màn chiếu  DALITE của Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc
  Màn được làm bằng vải và sợi tổng hợp, pha sợi thuỷ tinh dẫn đến bắt sang cao có thể lau sạch được khi bị bẩn


  Màn treo tường 150"
  4,800,000 VND
  (Còn hàng)

  Kích thước 150" (120"x90") (3m x 2,25m)
  Hãng màn chiếu DALITE  của Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc
  Màn được làm bằng vải và sợi tổng hợp, pha sợi thuỷ tinh dẫn đến bắt sang cao có thể lau sạch được khi bị bẩn


  Màn 3 chân 84"
  1,100,000 VND
  (Còn hàng)

  Kích thước 84" (60"x60") (1,5m x 1,5m)
  Hãng màn chiếu DALITE  của Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc
  Màn được làm bằng vải và sợi tổng hợp, pha sợi thuỷ tinh dẫn đến bắt sang cao có thể lau sạch được khi bị bẩn


  Màn chiếu điện 150"
  8,200,000 VND
  (Còn hàng)

  * Kích thước 150" (120"x90") (3m x 2,25 m)
  Hãng màn chiếu  DALITE  của Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc
  Màn được làm bằng vải và sợi tổng hợp, pha sợi thuỷ tinh dẫn đến bắt sang cao có thể lau sạch được khi bị bẩn
  Motor màn điện là lọai chuyên dụng  làm giảm tiếng ồn khi vận hành
  Màn chiếu điện 170"
  16,500,000 VND
  (Còn hàng)

  * Kích thước 170" (120” x 120”) (3,05m x 3,05m)
  Hãng màn chiếu  DALITE  của Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc
  Màn được làm bằng vải và sợi tổng hợp, pha sợi thuỷ tinh dẫn đến bắt sang cao có thể lau sạch được khi bị bẩn
  Motor màn điện là lọai chuyên dụng  làm giảm tiếng ồn khi vận hành
  Màn chiếu điện 200"
  19,900,000 VND
  (Còn hàng)

  * Kích thước 200" (160"x120") (4m x 3m)
  Hãng màn chiếu  DALITE của Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc
  Màn được làm bằng vải và sợi tổng hợp, pha sợi thuỷ tinh dẫn đến bắt sang cao có thể lau sạch được khi bị bẩn
  Motor màn điện là lọai chuyên dụng  làm giảm tiếng ồn khi vận hành
  Màn chiếu điện 300"
  36,000,000 VND
  (Còn hàng)

  <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_LabelDetail">K&iacute;ch thước 300&quot; (240&quot; x 180&quot;), (6,16m x 4,62m)</span><br /> H&atilde;ng m&agrave;n chiếu&nbsp; DALITE&nbsp;&nbsp;của Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc<br /> M&agrave;n được l&agrave;m bằng vải v&agrave; sợi tổng hợp, pha sợi thuỷ tinh dẫn đến bắt sang cao c&oacute; thể lau sạch được khi bị bẩn<br /> Motor m&agrave;n điện l&agrave; lọai chuy&ecirc;n dụng&nbsp; l&agrave;m giảm tiếng ồn khi vận h&agrave;nh