CSI VIET NAM, giám sát, CCTV Camera SONY, Thiết Bị Trình Chiếu: Máy chiếu, Màn chiếu, Bóng đèn máy chiếu, bút trình chiếu, khung treo may chiếu
logo
 • MÁY CHIẾU
 • MÁY TÍNH
 • PHỤ KIỆN TRÌNH CHIẾU
 • MÁY ẢNH-MÁY QUAY
 • TB HỘI THẢO
 • GIÁM SÁT
 • Sản phẩm / giám sát / CCTV Camera SONY

  Share |
  Chân nhôm lớn

  (Xem hình lớn)
  - Mã SP: Chân nhôm lớn
  - Giá bán: 580,000 VND

  Bảo hành 12 tháng
  Share |

  Sản phẩm khác cùng loại:

  SSC-CD73VP
  13,500,000 VND
  (Còn hàng)

  - 1/4 Super HAD Color CCD, Độ quét hình 480 TV Line, Hệ Pal  
  - Độ nhạy sáng cao 0.8Lux, F1.0, ống kính CS 3~8mm
  - Chống ánh sáng ngược (Back Light Compensation)
  - Cân bằng ánh sáng trắng (Auto Tracing White)
  - Quan sát rõ trong điều kiện ánh sáng đêm (chức năng Day/Night)
  - Cổng ra Video Analog.    Kích thước 121 x 123mm
  - Nguồn AC 24V hay DC 12V
  SSC -CD79P
  15,000,000 VND
  (Còn hàng)

  1/3 CCD Dynaview Technology, Độ quét hình 480 TV Line, Hệ Pal

  - Độ nhạy sáng cao 0.6Lux, 3.6 X Zoom ( Tele: 27,70, Wide: 1080)

  - Chống ánh sáng ngược (Back Light Compensation)

  - Cân bằng ánh sáng trắng (Auto Tracing White)

  - Quan sát rõ trong điều kiện ánh sáng đêm (chức năng Day/Night)

  - Cổng ra Video Analog.    - Kích thước 177 x 141mm.
  - Nguồn AC 24V hay DC 12V
  SSC-CD49P
  13,000,000 VND
  (Còn hàng)

  1/3 Color CCD Dynaview Technology,  Độ quét hình 480 TV Line,
  - Độ nhạy sáng cao 0.7Lux, 3.6 X Zoom ( Tele: 27,70, Wide: 1080) 
  - Chống ánh sáng ngược (Back Light Compensation - BLC)
  - Cân bằng ánh sáng trắng (Auto Tracing White - ATW)
  - Cổng ra Video Analog.    - Kích thước 126 x 97mm
  - Nguồn AC 24V hay DC 12V
  SSC-CD77P
  14,000,000 VND
  (Còn hàng)

  1/3 SuperExware Color CCD -  Độ quét hình 540TV Line, Pal
  - Độ nhạy sáng cao 0.6 Lux, 3.6 X Zoom ( Tele: 27,70, Wide: 1080)
  - Chống ánh sáng ngược (Back Light Compensation)
  - Cân bằng ánh sáng trắng (Auto Tracing White)
  - Quan sát rõ trong điều kiện ánh sáng đêm (chức năng Day/Night)
  - Cổng ra Video Analog.    Kích thước 177 x 141mm
  -  Nguồn AC 24V hay DC 12V
  SSC-CD75P
  12,500,000 VND
  (Còn hàng)

  1/3 Super HAD Color CCD - Độ quét hình 540TV Line, Pal
  - Độ nhạy sáng cao 0.6Lux, 3.6 X Zoom ( Tele: 27,70, Wide: 1080) 
  - Chống ánh sáng ngược (Back Light Compensation)
  - Cân bằng ánh sáng trắng (Auto Tracing White)
  - Cổng ra Video Analog.    - Kích thước 177 x 141mm
  Nguồn AC 24V hay DC 12V
  SSC-CD45P
  8,000,000 VND
  (Còn hàng)

  1/4 Super HAD Color CCD, Độ quét hình 480 TV Line, Hệ Pal  
  - Độ nhạy sáng cao 0.4Lux, 2.6 X Zoom ( Tele:33,60, Wide: 84,70) 
  - Chống ánh sáng ngược (Back Light Compensation)
  - Cân bằng ánh sáng trắng (Auto Tracing White)
  - Cổng ra Video Analog.    - Kích thước 121 x 106 x 122mm
  - Nguồn AC 24V hay DC 12V
  SSC-CD13VP
  6,000,000 VND
  (Còn hàng)

  1/4 Super HAD Color CCD, Độ quét hình 480 TV Line, Hệ Pal  
  - Độ nhạy sáng cao 0.4Lux, 2.6 X Zoom ( Tele:33,60, Wide: 84,70) 
  - Chống ánh sáng ngược (Back Light Compensation)
  - Cân bằng ánh sáng trắng (Auto Tracing White)
  - Cổng ra Video Analog.    - Kích thước 121 x 106 x 122mm
  - Nguồn AC 24V hay DC 12V
  SSC-DC693P
  11,500,000 VND
  (Còn hàng)

  - 1/3 Type Interline Transfer CCD with DynaView , Độ quét hình 520 TV Line, Pal. 
  - Độ nhạy sáng cao 0.8Lux (High sensitivity).
  - Chống ánh sáng ngược (Back Light Compensation)
  - Cân bằng ánh sáng trắng (Auto Tracing White)
  - Cổng ra Video Analog. Phát hiện chuyển động.  
  - Quan sát rõ trong điều kiện ánh sáng đêm (chức năng Day/Night)
  - Kích thước 68.8 x 56 x 131 mm (chưa bao gồm nắp bảo vệ)         
  - Nguồn AC 220V-240V
  SSC-E473P
  7,000,000 VND
  (Còn hàng)

  - 1/3 SuperExwave CCD, Độ quét hình 540 TV Line, Hệ Pal. 
  - Độ nhạy sáng cao 0.55 lx at F1.2(50 IRE, AGC ON, Turbo mode)
  (50 IRE, AGC ON, Turbo mode) (50 IRE, AGC ON, Turbo mode)
  - Chống ánh sáng ngược (Back Light Compensation)
  - Cân bằng ánh sáng trắng (Auto Tracing White)
  SSC-E433P
  6,000,000 VND
  (Còn hàng)

  - 1/3-type Super HAD CCD II, Độ quét hình 540 TV Line, Hệ Pal. 
  - Độ nhạy sáng cao 0.4 lx at F1.2 (50 IRE, AGC ON)
  - Chống ánh sáng ngược (Back Light Compensation)
  - Cân bằng ánh sáng trắng (Auto Tracing White)
  - Cổng ra Video Analog.   
  - Quan sát rõ trong điều kiện ánh sáng đêm (chức năng Day/Night)
  - Kích thước 60 x 53 x 124 mm  
  - Nguồn DC-12V (SSC-E433P), AC 220V-240V (SSC-E438P)
  SSC-E413P;
  5,500,000 VND
  (Còn hàng)

  - 1/3-type Super HAD CCD II, Độ quét hình 540 TV Line, Hệ Pal. 
  - Độ nhạy sáng cao 0.3 lx at F1.2 (50 IRE, AGC ON)
  - Chống ánh sáng ngược (Back Light Compensation)
  - Cân bằng ánh sáng trắng (Auto Tracing White)
  - Cổng ra Video Analog.   
  - Kích thước 60 x 53 x 120 mm  
  - Nguồn DC-12V (SSC-E413P), AC 220V-240V (SSC-E418P)
  SSC-DC80P
  17,500,000 VND
  (Còn hàng)

  - 1/2  Super ExWave HADTM CCD, Độ quét hình 480 TV Line, Pal. 
  - Độ nhạy sáng cao 0.8Lux (High sensitivity).
  - Chống ánh sáng ngược (Back Light Compensation)
  - Cân bằng ánh sáng trắng (Auto Tracing White)
  - Cổng ra Video Analog. Phát hiện chuyển động.    
  - Kích thước 60 x 53 x 118 mm (chưa bao gồm nắp bảo vệ)         
  - Nguồn DC-12V(SSC-DC80P,DC83P), AC 220V-240V (DC88P)
  SSC-G713
  9,500,000 VND
  (Còn hàng)

  1/3-type Super HAD CCD, Độ quét hình 540 TV Line, Hệ Pal
  - Độ nhạy sáng cao 0.6Lux
  - Chống ánh sáng ngược (Back Light Compensation)
  - Cân bằng ánh sáng trắng (Auto Tracing White)
  - Quan sát rõ trong điều kiện ánh sáng đêm (chức năng Day/Night)
  - Cổng ra Video Analog.    - Kích thước 63 x 57 x 129.1 mm.
  - Nguồn AC 24V hay DC 12V
  SSC-G723
  10,500,000 VND
  (Còn hàng)

  1/3-type Super HAD II CCD, Độ quét hình 650 TV Line, Hệ Pal
  - Độ nhạy sáng cao 0.22 Lux
  - Chống ánh sáng ngược (Back Light Compensation)
  - Cân bằng ánh sáng trắng (Auto Tracing White)
  - Quan sát rõ trong điều kiện ánh sáng đêm (chức năng Day/Night)
  - Cổng ra Video Analog.    - Kích thước 63 x 57 x 129.1 mm.
  - Nguồn AC 24V hay DC 12V
  SSC-G913
  10,500,000 VND
  (Còn hàng)

  1/3-type Super HAD CCD, Độ quét hình 540 TV Line, Hệ Pal
  - Độ nhạy sáng cao 0.6 Lux
  - Chống ánh sáng ngược (Back Light Compensation)
  - Cân bằng ánh sáng trắng (Auto Tracing White)
  - Quan sát rõ trong điều kiện ánh sáng đêm (chức năng Day/Night)
  - Cổng ra Video Analog.    - Kích thước 63 x 57 x 129.1 mm.
  - Nguồn AC 24V hay DC 12V
  SSC-G923
  12,000,000 VND
  (Còn hàng)

  1/3-type Super HAD II CCD, Độ quét hình 650 TV Line, Hệ Pal
  - Độ nhạy sáng cao 0.22 Lux
  - Chống ánh sáng ngược (Back Light Compensation)
  - Cân bằng ánh sáng trắng (Auto Tracing White)
  - Quan sát rõ trong điều kiện ánh sáng đêm (chức năng Day/Night)
  - Cổng ra Video Analog.    - Kích thước 63 x 57 x 129.1 mm.
  - Nguồn AC 24V hay DC 12V
  SSC-G813
  12,500,000 VND
  (Còn hàng)

  1/2-type CCD with Exview HAD technology, Độ quét hình 650 TV Line,
  Hệ Pal
  - Độ nhạy sáng cao 0.28 Lux
  - Chống ánh sáng ngược (Back Light Compensation)
  - Cân bằng ánh sáng trắng (Auto Tracing White)
  - Quan sát rõ trong điều kiện ánh sáng đêm (chức năng Day/Night)
  - Cổng ra Video Analog.    - Kích thước 63 x 57 x 124 mm.
  - Nguồn AC 24V hay DC 12V
  Ống kính 6-15mm
  800,000 VND
  (Còn hàng)

   Ống kính đa tiêu cự cân chỉnh bằng tay, Vari-Focal Manual Iris Lens
  Tiêu cự: 6~15 mm, khổ hình: 1/3’’, khẩu độ F.1.4,góc quan sát:54-23 độ.     
  Bảo hành 12 tháng

  Ống kính 3.5~8mm
  550,000 VND
  (Còn hàng)

  Ống kính đa tiêu cự cân chỉnh bằng tay, Vari-Focal Manual Iris Lens
  Tiêu cự: 3.5~8 mm, khổ hình: 1/3’’, khẩu độ F.1.4,góc quan sát: 95.45-44.6 độ.
  Bảo hành 12 tháng
  Ống kính 2.8~12mm
  700,000 VND
  (Còn hàng)

  Ống kính đa tiêu cự cân chỉnh bằng tay, Vari-Focal Manual Iris Lens
  Tiêu cự: 2.8~12mm, khổ hình: 1/3’’, khẩu độ F.1.4,góc quan sát:115-30 độ.
  Bảo hành 12 tháng